Diskade artiklar
levererade till din butik

Rondo är flergångslösningen för dagligvaruhandeln. Våra partnerbutiker loggar in med butiksspecifika uppgifter i vår beställningsportal och beställer leverans och upphämtning av rena respektive använda artiklar packade i ändamålsenliga backar.

Vi informerar butiken om när leverans och upphämtning sker baserat på butikens geografiska läge. Konsumenter betalar pant vid köptillfället i butikerna, och får tillbaka panten vid retur. Efter återlämningen hämtar vi upp smutsiga artiklar som rengörs, kontrolleras, lagras och ställs ut på nytt i butikerna. Varje produkt i systemet är försedd med en RFID-tagg som möjliggör effektiv drift, logistik och mätbarhet för systemets hållbarhetsprestanda.

Lagkrav på återanvändbara förpackningar för mat och dryck

Vanliga frågor

Hur ansluter jag mig till Rondo?

Anmäl intresse via vårt webbformulär, eller kontakta oss på kontakt@rondo.se

Vi går i detalj igenom villkoren och lägger efter kreditprövning upp er som beställare. Därefter får ni era butiksspecifika inloggningsuppgifter till vår beställningsportal.

Hur får jag förpackningar?

Ni beställer online via beställningsportalen vilken hittas via rondo.se

Rondo-artiklar levereras och hämtas endast i fyllda backar (för skålen motsvarar detta 24 skålar och lock per beställd back)

Behöver vi själva diska förpackningarna?

Nej, ni tar emot använda artiklar från era kunder, och beställer upphämtning av dessa samt leverans av diskade artiklar via vår beställningsportal. Däremot skall bottendelen vara tömd före retur för allas och miljöns bästa.

Upphämtning av använda artiklar sker endast i samband med leverans av diskade artiklar.

Hur snabbt kan ni komma och hämta förpackningar?
För att leverans skall ske inom närmaste leveranscykel behöver butikerna lägga sin beställning före 11:00 måndagar. I större städer sker leverans/upphämtning samma vecka, senast annars veckan därpå.
Artiklarna består av både en bottendel och ett lock, hur påverkar det panten?

När butiken säljer varan till kunden skall både botten och lock ingå. Kunden betalar pant, och får endast tillbaka panten från butiken ifall den kompletta artikeln, med både bottendel och lock, returneras. Vidare skall varje returback från butiken till Rondo innehålla lika många bottendelar som lock. Returpant krediteras endast för kompletta set, dvs botten plus lock.

Varför finns det en RFID-tagg på produkten?

RFID-taggen är mikrovågssäker och placerad på förpackningen för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna hålla reda på varje artikel i systemet. Vi vet då hur många cykler en artikel har roterat.

Hur lägger jag in artikeln i vårt affärssystem?

Artikeln bär på en på en GTIN-kod (streckkod) som ni lägger in i era system. Koden ska läsa av en viktvara med pant.

Vilka kostnader förekommer för att ansluta sig till Rondo?

Beställningen kan enbart ske på fyllda backar. Varje artikel säljs med en pant-, service- och fraktkostnad till butikerna. Panten krediteras butikerna för de artiklar som returneras. 

Var med i den cirkulära omställningen

Har du frågor eller vill ansluta din butik till Rondo? Fyll i formuläret nedan.

Produkter

Här finns Rondo snart