Cookies & integritet

På denna sida redogör vi för vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur dessa uppgifter används och skyddas.

Vi använder cookies på webbplatsen och kund- och personuppgifter för att fullfölja vårt åtagande gentemot våra kunder. Denna sida innehåller information om båda dessa delar.

Cookies

Våra kunders uppgifter

När du blir kund hos oss registrerar vi uppgifter som behövs för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig. Det handlar om exempelvis företagsnamn, adress och kontaktuppgifter. Vi använder aldrig den information du ger oss i marknadsföringssyfte för andra än oss själva. Vi delar aldrig med oss av din information om det inte är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande, exempelvis genom att dela med oss av informationen till tredje part för inköp av tjänst för din räkning.

Dina uppgifter sparas digitalt i vårt kundregister så länge du är kund hos oss, därefter raderas de efter ett år. Fakturor och avtal sparas i enlighet med bokföringslagen. Uppgifter om de tjänster du köpt sparas i form av digitala kopior på fakturor. Även om vi använder krypterade anslutningar och datorer ber vi dig unvika att skicka känslig information till oss.

Hur dina uppgifter samlas in

Uppgifter du lämnar i mail och telefonsamtal kan noteras och användas för att hjälpa dig i dina ärenden som kund hos oss. Cookie-filen som placeras på din dator är enbart till för att vi ska kunna analysera statistik kring besökarna på vår webbplats och används inte för att identifiera dig.

Hur dina uppgifter samlas in

Vi använder oss av brandvägg, krypterat nätverk och lösenordsskyddade datorer med virusskydd för att spara informationen om våra kunder.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Som kund kommer du att vara fullt informerad om vilka tjänster vi köper in för din räkning och vilka uppgifter den specifika underleverantören kräver. Således ger du oss ditt samtycke att behandla dina uppgifter i enlighet med vårt åtagande. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke, med risk för att de tjänster du beställt slutar fungera.

När du inte längre är kund hos oss

När du säger upp dina tjänster hos oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. De uppgifter som finns kvar är sådana som sparats i mailkonversationer (sparas 1 år) samt de fakturor som sparas i enlighet med bokföringslagen.

Om bolaget skulle säljas

Om bolaget skulle säljas, omvandlas eller på annat sätt förändras kommer kunduppgifter att medfölja till köpare. Det kan betyda att dina uppgifter kommer att hanteras annorlunda. Du kommer i god tid innan få information om något sådant skulle inträffa.